header

Pravidla chování

Chovejte se tiše a k přírodě šetrně tak, aby veškerá zvěř neutekla před Vámi a mohli jste je v klidu pozorovat.

Netáboře, nezapalujte ohně a své odpadky si odneste domů.

Děkujeme Vám... Myslivci z Václavovci

Vodník Kamínek vodnik.jpg, 81kB

Rybník Kamenec

rybník

GPS - souřadnice: 49°45'6.480"N, 18°23'34.352"E
Mapa zde


Malá vodní nádrž Kamenec

Průtočná malá vodní nádrž je vybudována v  povodí potoka Dolní Datyňky (Venclůvky) na jižním okraji václavovicko – kaňovického lesního komplexu v k.ú. Kaňovice pod místní částí zvanou Kamenec. Nachází se na okraji lokálního biocentra „Lunčiska“ a je napájena pravostranným přítokem potoka a povrchovými vodami z vývěrů a srážek. Nádrž vytváří podmínky pro život rostlin a živočichů vázaných na prostředí mělkých stojatých vod a přispívá ke zvýšení hydroakumulační schopnosti krajiny. Stavba byla provedena v roce 2005 - 2006 firmou EKOAGROSTAV a.s. Přerov dle projektové dokumentace vypracované Ing. Jaroslavem Gabzdilem. Byla financována z  Programu revitalizace říčních systémů Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Majitelem této nádrže je Myslivecké sdružení Václavovice u Frýdku–Místku.Technické parametry:
Plocha stálé vodní hladiny 0,4 ha
Stálý objem vody 2,9 tis. m3
Maximální objem vody 3,9 tis. m3
Průměrná hloubka vody 1,3 m
Délka sypané zemní hráze 135 m
Průměrná výška hráze 2 m


Povídání o vodníkovi KAMÍNKOVI


     V blízkosti potoka Datyňky (Venclůvky), na rozmezí obcí Václavovice a Kaňovice, uprostřed tichého a krásného lesa, je malý rybník Kamenec. V něm žije řádný potoční vodník jménem Kamínek. Nejraději odpočívá na malém ostrůvku uprostřed rybníku. Má tam svůj klid, který mu občas vyruší jen štěbetající husy a kachny.
     Vodník Kamínek je veliký parádník, má zelený fráček, na hlavě zelenočervenou čepici, v puse fajfku a ze šosu mu kape voda. Vodník Kamínek je moc šikovný hastrman, umí nahánět vodu, zvedat vlnobití, lámat v zimě ledy, vytírat ryby a pást rybí potěr. Také zná všechno, co ve vodě žije i každou malou žabku. Vodu pozná po chuti i po čuchu. Díky kouzelné rybí šupině se umí proměnit v jakoukoliv rybu. Večer se prohání v rybníčku na zelené lodičce, kterou táhne šest největších kaprů. To je potom jízda, jen se vlny valí.
     Vodník Kamínek má na starosti celý rybníček. Rybám leští šupiny, rakům klepeta, počítá perly v rybničních škeblích. Také čistí vodu, sbírá listí z hladiny a kontroluje stříkající vodotrysk. Hlídá, aby nikdo v okolí rybníka nekřičel a neplašil ptáčky zpěváčky ani rybičky. Večer hraje na housličky, sleduje klidný let netopýrů a poslouchá houkání sovy.
     Má však jednu neřest….má rád černé pivo a v pondělí hraje občas mariáš v hospodě Na Čepaníku, třeba licitovaný. Je veliký specialista na „malýho“ čili „žebráka“, kterému se také říká „betl“. Ctí sto a sedmu v červených, pokud možno s flekem. Útratu v hospodě platí zlatými šupinami.
     Protože hraje mariáš, nemá čas na stahování lidí do vody a chytání dušiček do hrníčků. Jen ho nesmíte zlobit, rámusit a křičet kolem. To by vám potom skočil na záda a snažil se vás utopit v rybníku. A všichni víte, že rozhněvaný vodník má obrovskou sílu, zvláště v pravé poledne, kdy má největší moc a nikdo s ním nic nesvede…Fotogalerie:

Ivan Hoch se svým úlovkem
Náš předseda
Krásny rybníček
Krásný ostrov
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Foto rybník.
Podzim
Zamrzlý rybník
Východ slunce